+ Cevap Ver + Yeni Konu aç
2 sonuçtan 1 ile 2 arası

Tesettür, başörtüsü farzdır - 8

 İslam da Aile İslamda Kadın Katagorisinde ve  Tesettür Baş Örtüsü Forumunda Bulunan  Tesettür, başörtüsü farzdır - 8 Konusunu Görüntülemektesiniz.=>Tesettür, başörtüsü farzdır - 8 5. Hürriyet, en basit anlamıyla, başkalarına zarar vermemek şartıyla kişinin dilediği şekilde hareket edebilmesi ve dilediğini yapabilmesi demektir. Buna göre, dinin emrettiği şekilde örtünmeyi kabul etmeyen bir kimseyi örtünmeye zorlamak, kişi hak ve hürriyetiyle ne derece bağdaşmayan bir davranış ise ister dinî bir zaruretle, ister ...

 1. #1
  Status
  Offline
  serdar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  Dec 2009
  Mesajlar
  4
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart Tesettür, başörtüsü farzdır - 8

  Tesettür, başörtüsü farzdır - 8
  Tesettür, başörtüsü farzdır - 8
  5. Hürriyet, en basit anlamıyla, başkalarına zarar vermemek şartıyla kişinin dilediği şekilde hareket edebilmesi ve dilediğini yapabilmesi demektir. Buna göre, dinin emrettiği şekilde örtünmeyi kabul etmeyen bir kimseyi örtünmeye zorlamak, kişi hak ve hürriyetiyle ne derece bağdaşmayan bir davranış ise ister dinî bir zaruretle, ister sırf öyle arzu ettiği için veya estetik amaçlarla olsun, örtünmek isteyen bir kimsenin örtünmesini engellemeye kalkışmak ve bu maksatla ona baskı yapmak da, aynı şekilde kişinin temel hak ve hürriyetlerine açık bir müdahale sayılmak gerekir. Çünkü genel ahlâka aykırı bir durum olmadıkça, kişinin örtünmesi veya örtünmemesinde başkaları için bir zarar söz konusu değildir. Nitekim, hürriyetçi demokrasi ile idare edilen ve lâiklik ilkesini kâmil mânâda uygulayan bütün ülkelerde, kişi hak ve hürriyetleri bu şekilde anlaşılmakta, ister dinî, ister estetik, isterse başka amaçlarla olsun, kişilerin giyinişlerine, kılık ve kıyafetlerine hiç bir sınırlama getirilmemekte ve bu konuda herhangi bir müdahale düşünülmemektedir. Hatta bu ülkelerde bir takım dinî okulların ve cemaatlerin, kendi inançlarının gereği sayarak giydikleri, toplumun genellikle benimsediği kıyafetten çok farklı olan özel kıyafetleri de hiç bir şekilde yadırganınamakta, hatta saygı görmektedir.
  6. Milli Eğitim Bakanlığı yazısında kadınların örtülü kıyafetlerinin "Atatürk ilkelerine tamamen aykırı" olduğu ifade edilmekte ise de, genel ahlâka ve kanunlara aykırı olmayan her türlü kadın kıyafetinin Atatürk devrim ve ilkelerine aykırılığı söz konusu değildir. Nitekim bizzat Atatürk: "Eğer kadınlarımız Şer'in tavsiye ve dinin emrettiği bir kıyafetle, faziletin icab ettiği tavr u hareketle içimizde bulunur, milletin ilim, sanat, ictimâiyyat hareketlerine iştirak ederse bu hâli, emin olunuz, milletin en mutaassıbı dahi takdirden men'-i nefs edemez." (Prof. Dr. Âfet İnan, Atatürk ve Türk Kadın Haklarının Kazanılması, Tarih Boyunca Kadının Hak ve Görevleri, s. 104, İstanbul, 1968, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınlarından) demiştir. Atatürk'ün Müslüman Türk kadınının kıyafeti konusunda benimsediği bu fikirlerine aykırı bir sözüne rastlanmadığı gibi, bu sözlerinden çok sonra çıkartmış olduğu devrim kanunlarından kıyafetle ilgili olan 671, 677 ve 2596 sayılı kanunların hiç birinde kadın kıyafetiyle ilgili bir hükme de yer verilmemiştir. Esasen, Atatürk'ü ve ilkelerini çoğu zaman yapıldığı gibi dinimizin kadın kıyafetiyle ilgili hükümlerine karşı göstermek, memleketimiz yararları ve Atatürk ilkelerinin benimsenmesi açısından son derece sakıncalı bir tutumdur. Müslüman Türk vatandaşı: "Ya ALLAH Teâlâ'nın emri, ya Atatürk ilkeleri" şeklinde son derece vahim bir tercihle karşı karşıya bırakılmamalıdır. Unutulmamalıdır ki, örtünmek dinin bir emridir ve Atatürk, dinimizin en son ve mükemmel din olduğunu çeşitli vesilelerle bir çok defalar ifade etmiştir.
  7. Bilindiği üzere İmam-Hatip Liseleri ve Kur'ân-ı Kerim Kursları'nda, Kur'ân-ı Kerim'in usulüne uygun olarak tilâveti yanında, bu okullardaki eğitim ve öğretimin bir gereği olarak dinî hükümler de öğretilmekte ve bu hükümlere her Müslümanın uymasının gerekli olduğu anlatılmaktadır. Dinimizin kadın kıyafetiyle ilgili hükmü, yukarıda belirtilmiştir. Sözü edilen eğitim ve öğretim kurumlarında, dinimizin kadınların örtünmeleriyle ilgili hükümleri de tabiatıyla öğretilecektir. Bu durumda, bir taraftan Müslüman kadınların örtünmelerinin dinen zorunlu olduğu öğretilirken, diğer yandan Müslüman kızların başlarını açmaya zorlanınaları, izahı kabil olmayan bir çelişki olacağı gibi, onların vicdanında da son derece olumsuz etkiler meydana getirecektir. Şüphesiz bu durumun eğitim ve öğretim açısından da fevkalâde sakıncalı ve olumsuz sonuçları olacaktır. Diğer taraftan İmam-Hatip Liselerimizde ve özellikle Kur'ân-ı Kerim kurslarımızda Kur'ân-ı Kerim öğretimi, temel dersler arasında yer almaktadır. Bilindiği gibi, Kur'ân-ı Kerim okumak bir ibâdettir. İbâdet esnasında ALLAH Teâlâ'nın emirlerine tam bir itaat halinde olmak gerekir. Kız öğrencilerin, yaptıkları bir ibâdeti başı açık halde yapmaya zorlanmaları, onların vicdanına açık bir baskı teşkil eder.
  8. Vatandaş vicdanına baskı daima reaksiyonla karşılaşır ve toplumun huzursuz olmasına sebep olur. Şayet bu baskılar devletten geliyorsa, devlet millet ilişkilerinin olumsuz yönde etkilenınesine sebebiyet verir. İmam-Hatip Liseleri ve Kur'ân-ı Kerim kursları gibi dinî öğretim kurumlarında okuyan öğrencilerin ve onların velilerinin vicdanlarına yapılacak baskıların, okul-veli-öğrenci ilişkilerini olumsuz yönde etkileyeceğinde şüphe yoktur. Çünkü sözü edilen eğitim ve öğretim kurumlarına çocuklarını gönderen veliler, çocukların öğrenimlerini dinî hükümlere uygun yapmalarını ve onların dinî emirlere riayetkar olarak yetişmelerini istemektedirler. Kaldı ki, ilk nazarda sadece okul-veli-öğrenci ilişkilerinde olumsuz gelişmelere sebep olabileceği sanılan bu gibi durumlar, genişleyerek toplum vicdanında da rahatsızlıklara sebep olabilir.
  SONUÇ
  Belirtilen sebeplerle, İmam-Hatip Liselerinin yönetmeliğinde, dinimizin Müslüman kadınların örtünmesiyle ilgili hükümlerine aykırı, Anayasa'mızın tanıdığı, kişinin temel hak ve hürriyetlerini zedeleyici ve sözü edilen okulların yönetim, eğitim ve öğretim faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyici nitelikte hükümlerin yer almasının uygun olmayacağı mütâlâa olunmuştur. Keyfiyetin Devlet Bakanlığı Makamına sunulmak üzere Başkanlık Makamına arzına karar verildi.
  İyi niyetli, demokrat zihniyetti, halkımızın iradesine ve milli kimliğe saygılı, evrensel insan haklarına bağlı, adalete ve hukuka taraftar, ülkede sosyal barış ve uzlaşma olmasını isteyen, faydasız ve lüzumsuz tartışma ve çekişmelerden hoşlanmayan, sun'i krizleri sevmeyen, ideolojik baskı, tabu ve terörlerden nefret eden, çeşitliliği ve farklılığı bir zenginlik olarak kabul eden bütün aydınlarımıza hitap ediyoruz. Lütfen, Türkiye'de çoğunluğu teşkil eden dindar vatandaşlarımız üzerindeki başörtüsü ve tesettür baskılarının kalkması için çalışınız! Dünyanın hiçbir medenî, ileri, hukuklu, demokrat ülkesinde bizdeki gibi bir başörtüsü yasağı yoktur. Bu yasak adalete, hukuka, insan haklarına, din ve vicdan hürriyetine, bilgeliğe ve millî menfaatlere kesinlikle aykırıdır. Medenî, olgun, toleranslı, ufku geniş insanlar olarak; temel hakları çiğnenen, aşağılanan, ikinci sınıf vatandaş, sömürge yerlisi mualemesi gören, "daha az eşit olan" bir kısım halka destek veriniz, yardımcı olunuz! Türkiye'deki saçma, çağdışı, hukuka aykırı başörtüsü yasağını mağdur ve mazlum dindarlar değil; çağdaş, ileri fikirli, insan haklarına saygılı aydınlar, okumuşlar, seçkinler kaldırtabilirler. Sizden bu hususta girişimde bulunınanızı rica ediyoruz ve bekliyoruz. Soruyoruz: Dünyanın hangi ileri, demokrat ve medenî ülkesinde bizdeki gibi bir başörtüsü yasağı diretmesi vardır? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Leylâ Şahin davasında verdiği olumsuz karar İslâm dinindeki kesin ve değişmez tesettür farz-ı 'aynını değiştirebilir mi? Elbette değiştiremez. Japonlar kimono giydikleri, Hint kadınları sariye büründükleri için geri mi kalıyorlar, çağdışı mı oluyorlar? Türkiye'de başları eşarpla örtülü kadınların avukatlık, hâkimlik, resmî hastahanelerde doktorluk, devlet müesseselerinde memurluk yapamamaları ülkemiz ve devletimiz için büyük bir ayıp değil midir? Bazıları ateist olan, fakat buna rağmen Müslüman çoğunluğun temel hak ve hürriyetlerini, bu arada başörtüsü hürriyetini müdafaa eden aydınlarımıza teşekkür ediyoruz ve inançları ve görüşleri ne olursa olsun, bütün iyi niyetli aydınlarımızı, başörtüsü krizinin insan haklarına uygun bir şekilde çözülmesi için çalışmaya çağırıyoruz. Bekliyoruz, ümit ediyoruz. Saygılar, teşekkürler.
  Mehmet Talu


 2. #2
  Status
  Offline
  £laf - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Administrator
  Üyelik tarihi
  Sep 2010
  Yer
  Benim sessizliğim içimde
  Mesajlar
  5.751
  Tecrübe Puanı
  10

  Standart

  ALLAH cc razı olsun ...


+ Cevap Ver

Hızlı Cevap Hızlı Cevap

Giriş yapmak için Buraya tıklayın


Rabbin kim? (Cevabı Büyük Harfle Yazınız)

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277