Müslüman Kadınların Saçlarını Örtmeleri Farz mıdır?

Baş da dahil tamamen örtünmek tarih boyunca kadınların temel hakkı ve özgürlüğüydü. Özgürlük giyinmek değil, örtünmektir. Peygamberimiz döneminde bile Mekke müşrikelerinin başı hatta yüzleri bile örtülüydü. Peygamberimiz yeni iman etmiş kadınlardan biat alırken yüzleri dahi kapalı olduğu için, kim oldukları belli olmuyordu. O dönemde örtülü olmak hür olmanın, açık-seçik giyinmek de cariyeliğin alametiydi.

Allah'ın dininden bir türlü razı olamayanlara değil ama örtünmek isteyen bacılarımızın kafasını karıştırmayın diye kısa bir ayet söyleyeceğim. Teslim olmak isteyen Müslüman "Âmennâ" desin, inkâr edenler de delili göre göre, bile bile küfrü seçsin...

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ

Yüzde doksandokuz, Arapça bilmediğiniz varsayımıyla mealini de verelim.

Ayetin manası: "Baş örtülerini yakalarının (gerdanlarının) üzerine indirsinler." (Nûr: 31)

Humur kelimesi "hımâr" kelimesinin çoğuludur. Anlamı başörtüsü demektir. Ha, unutmadan eşek anlamına gelen Türkçe'de ki "Ha" ile başlayan kelimeyle karıştırmayın; o kelime eşek, merkep demektir. Bakın bir "nokta" anlama ne kadar tesir ediyor! Siz de lütfen, noktasına kadar Kur'an'ı bilmeden fikir yürütmeyin!

Cuyûb da "Ceyb" kelimsenin çoğuludur. Göğüs, gerdan, yaka gibi anlamlara gelir.

Yani, bu açıklamalardan sonra, ayetin anlamı açık şekilde şöyle olur: "O kadınlar başörtülerini göğüslerinin (gerdanlarının) üzerine indirsinler (baş ve saçlarını örten başörtüleri, gerdanlarını ve boyunlarını da kapatsın.)"

Bu ayet kadınların baş, saç, göğüs, gerdanlarının örtülmesini ve şeffaf giysilerle vücut hatlarının belli olmasını yasaklayan ve baş örtmeyi emreden açık bir ayettir.

"Bu ayet baş örtmeyi emretmiyor, gerdanı kapatmayı emrediyor" diyene de sorarız.. Neden başörtüsüyle boyun yada göğüs kapatılıyor. Başörtüsü başı ve saçı örter. Kuşak bele sarılır, pantolon bacaklara giyilir. Giysilerin kullanış amaçlarını bildiğinizi sanıyorum.

Ayet başörtüsüyle gerdan, yaka, boyun ve göğüsü kapamayı emrediyorsa; burada cahil, yeni iman etmiş yada dikkatsiz kadınlara karşı bir uyarı vardır. "Gelişigüzel başı örtmekle yetinmeyin, bu sayılan bölgeleri de kapatın. Bunun için de büyük bir başörtüsü kullanın" anlamındadır.

Bu ayet, Kur'an'da başörtüsü yok diyen münkirlerin ağzına kapak olsun, isteriz!

Siz, İslama uygun şekildeki başörtülerine "türban" adı altında saldırıp da "benim büyük annem de yada bizim yaşlı annelerimizin de başı örtülü" diyenlerin kastettikleri başörtüsünü, Allah'ın emrettiği baş örtme şekli sanmayın!
O kastedilen baş örtüleri nasıl örtü ki, saçları bile kapatmaktan aciz kalıyor!! Benim pek çok akrabam, yaşadıkları bölgelerin âdetlerine göre baş örterler. Ama saçları, boyunları yada göğüs hatları tam olarak örtülmez. Mutlaka bir kısmı açıkta kalır, hatları belirgindir. Allah böyle bir örtünmeyi yasaklamak, doğrusunu öğretmek için zikrettiğimiz ayeti indirmiştir. Açık bir ifade kullanmıştır.

Ayetin açıklamasına devam edelim...

Bu açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, kadınların sadece başlarını örtmeleri yetmez; yakalarını, gerdanlarını, boyunlarını da tamamen örtmeleri gerekir. Yani sizin anladığınız anlamda boyun yada gerdan frikiği veremez; haramdır! Bu ayet az önce de dediğimiz gibi, saçları örtmekle yetinen ama boynu açık kalan, göğüsleri gözüken, gerdanı belli olan, arasıra açılan yeni iman etmiş kadınlara doğru örtünme şeklini açıklar. Tesettür sadece giyinmekle olmaz. Tesettürün anlamı örtünmektir. İsterseniz Ahzâb: 59'a bakın. Oradada tüm vücudun evden dışarıya çıkarken nasıl örtülmesi gerektiği anlatılır. Giyilecek elbisenin tepeden yani baştan aşağıya doğru indirilen başta boyun, göğüs olmak üzere diğer vücut hatlarını açıkta bırakmayan, hatlarını belli etmeyen elbise olduğu bildirilir.

Ayrıca size soruyoruz:
Nûr: 30'un ilk cümlesi... "Mü'min erkeklere de ki: Gözlerini (harama bakmaktan) sakınsınlar.."

Kadınların vücuduna bakmak haramsa, açıkta bırakılması helal midir sizce?

Ayrıca Kur'an'da, kadınlara karşı nikah harici şehvetli yaklaşımları Allah yasaklarken; erkeklerin kadınların fiziklerinin güzelliğine bakarak günaha girmelerinden sakındırırken; kadınların yarı çıplak halde giyinmesine müsaade eder mi?

Kadının, boynu, göğsü, gerdanı, kulakları, saçı vb size göre -erkek olarak- câzip (çekici) değil mi?

Evet, diyeceğiniz varsayımından hareketle o halde, bunların açıkta bırakılması nasıl makul, tutarlı yani meşru olabilir?

İslam'ı bilmeden rastgele konuşmaktan daha büyük bir zulüm olmaz, unutmayın...
Böyle yapmanız, Allah'a, Allah'ın ayetlerine ve Allah'ın dinine iftira ve bilgisiz insanlara da zulümdür.

Kur'an'da açıkça: "Saçın görünmesi haramdır demedikçe saçın örtülmesi emir olamaz" diyorsunuz! Bu nasıl sözdür. Allah bir şeyin haram olduğunu sizin istediğiniz üslupla mı belirtmek zorunda? Kur'an'da sizin istediğiniz şekilde bir cümle göremediğinizde Allah'ın haramlarını helalleştirecek misiniz? Örneğin Kur'an'da kesin haram olan şeyler sayılır ama zehirin haram olduğu belirtilmez. Şimdi siz, Kur'an'da zehir açıkça haram kılınmamıştır diye zehire helal mi diyeceksiniz! Kur'an'ı anlamada bir metod vardır. İntihar haramsa, zehir de intihara müsebbiptir; dolayısıyla haramdır deriz. Nefse zulüm haramdır, zehirden daha etkili nefse zulüm olmaz deriz. Siz herşeyi, kendi istediğiniz cümlelerle Kur'an'da ararken; yemek tariflerini de Kur'an'a mı soruyorsunuz!

Kur'an bir meseleyi açıklamışsa artık kabul etmemek için neden kendinizi zorluyorsunuz? "Aynen şöyle demiş mi, öyle dememişse haram olmaz" bu nasıl mantıktır!! Bu din ne senin demenle ne de ötekinin anlayışıyladır. Kıyamete yakın şu anımıza kadar tüm İslam ümmeti ayeti yanlış anlamış da siz mi bunu fark ettiniz. Lütfen, iyice düşünün bu yaklaşım tarzı, inkârcı bir tavırdır. İslam teslimiyet dinidir. Her ne zaman Allah'tan gelenleri, geldikleri şekliyle kabul eder ve Allah'ın iradesine boyun eğerseniz iman etmiş olursunuz. Aksi takdirde ya kıyamete kadar gelmiş geçmiş milyarlarca ashaba ve müctehid alimlere uyan tüm ümmet, Allah'ın helalini haram kıldığı için kâfir olmuşlar ve tamamı da ebedi cehenneme gitmişlerdir yada siz Allah'ın haramına helal dediğiniz için küfür içindesiniz ve bu itikad sizi ebedi cehennem azabına sürükler! Dikkat edin diyorum, samimi duygularla...

Aklını, mantığını, hevâ ve heveslerini kendisine ilah ittihaz etmeyip, İlah olarak Allah'a kulluk eden ve her hususta vahyi dikkate alan tüm mü'min kardeşlerimden Allah razı olsun. Mükâfatlarını ziyade etsin.

Selâmet ve hidâyet dualarıyla...

Yusuf Semmak