Erol Güngör

Erol Güngör
Hayatı ve Eserleri
1938'de Kırşehir'de doğdu. İlk ve orta tahsilini Kırşehir'de tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nü bitirdi. 1961 yılında aynı fakültenin Tecrübî Psikoloji Kürsüsü'ne asistan oldu. 1965 senesinde Psikoloji doktoru olan Güngör, 1965-1968 yıllan arasında ABD Colorado Üniversitesi'ne bağlı Instıtue ol Behavioral Science'de çeşitli konularda araştırmalarda bulundu. 1971 yılında doçent , 1978 yılında profesör oldu. 1982 yılına kadar aynı fakültede Sosyal Psikoloji dersleri veren Erol Güngör 1982 Temmuz ayında Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü'ne tâyin edildi.
24 Nisan 1983'de vefat eden Güngör evli ve bir çocuk babası idi.
1959 yılından itibaren vefalı târihine kadar Türkiye'nin bellibaşlı fikir dergilerinde ve gazetelerde çeşitli konularda pek çok makaleler ve ansiklopedilerde sahasıyla ilgili maddeler yazan Erol Güngör'ün baslığa teilif ve tercüme eserleri şunlardır:
ESERLERİ :
1. Türk Kültürü ve Milliyetçilik
2.Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik
3.İslam�ın bugünkü meseleleri
4..İslam tasavvufunun meseleleri
5.Dünden bugünden tarih, kültür , milliyetçilik
6. Türk Tarihi
TERCÜMELERİ :
1.Sosyal Psikoloji ( David Krech )
2.İktisadi gelişmenin merhaleleri ( R. W. Rostow )
3.Batı Düşüncesinde Büyük Değişme ( Paul Hazard )
4.Dünyayı değiştiren kitaplar ( Robert B. Downs )