Çanakkale cephesinde ertuğrul tayyaresi

Çanakkale cephesinde tayyare (uçak) sıkıntısı son haddini bulmuştu. Harbiye Nezareti Edremit topraklarına düşüp iki parça olan Ertuğrul tayyaresini gemiyle İstanbul'a getirtti, Yeşilköy'deki fabrikada tamir ettirdi ve 23 yaşındaki pilot Mülâzım-ı Evvel (Teğmen) Cemal Efendi ile Çanakkale Cephesi'ne yolladı.

7 Mart 1915 sabahıydı. Cemal Efendi mutad keşif uçuşlarından birine çıkmıştı. Dikkatle boğazı taradı, fakat Türk mayınlarından iz göremedi. 1000 metre yüksekten uçuyordu. Bu yüksekten uçan bir pilot 8 metre derinliğe yerleştirilmiş mayınları pekâlâ görebilirdi. Cemal Efendi'nin daha aşağı inmesi gerekiyordu. Fakat bu intihar demekti. Çünkü bir düşman mermisinin Ertuğrul'u düşürmesi işten bile değildi. Cemal Efendi cesaretini topladı ve 400 metreden mayınlara baktı. Yanılmamıştı, düşman bir gece önce boğazdaki bütün mayınları tek tek toplamış ve bu Türk keşif kollarının dikkatinden kaçmıştı.

Bu hareket düşmanın yakın bir zamanda boğaza harekât hazırlığı içinde olduğunu gösteriyordu. Cemal Efendi derhal Çanakkale Müstahkem Mevkii Kumandanı Cevad (Çobanlı) Paşa'nın huzuruna çıkıp rapor verdi.

7/8 Mart gecesi Nusret Mayın Gemisi, Boğaz'ı yeniden mayınladı. Düşman keşif tayyareleri mayınları fark edemedi. 18 Mart sabahı mayınlar, üzerine düşen vazifeyi yapmaya başladı. Gün sonunda Yenilmez Armada saf dışı oldu. Türk tarafının kaybı ise 25 şehit ve 61 yaralıdan ibaretti. İtilaf Devletleri'nin birleşik donanması, tarihinin en büyük mağlubiyetini tatmıştı.

Cevad Paşa göğsündeki liyakat madalyasını çıkardı ve pilot Mülâzım-ı Evvel (Teğmen) Cemal Efendi'ye taktı. Müşir Liman Von Sanders'in yazılı emriyle kendisine kırmızı şeritli madalyanın yanında 5. rütbeden bir Mecidî nişanı verildi.