Müminin Ve Kafirin Bayramı arasındaki fark
Mümin ve kâfir bayramlarda ortaktır. Hemen her birinin bayramı vardır.
Mümin kulun bayramı şudur: Rahman Allah'ın rızası. Kâfir kulun bayramı da şudur: Şeytanın rızası.
Mümin kul, bayramına giderken: Başında hidayet tacı, gözlerinde ibret nazarı, kulaklarında hakkı dinlemek, dilinde tevhid şehadeti, kalbinde mafiret ve yakin, boynunda İslâm örtüsü, belinde kulluk kuşağı vardır.
Mümin kulun feyiz kaynağı: Mihraplardır, mes-cidlerdir.
Mümin kulun mabudu dahi, kulların ve tüm mahlûkatın Rabbıdır.
Sonra mümin kulun bayramı: Yüce Allah'a karşı tazarru ve niyazdır.
Mümin kul, bayramda dilek diler; Rabbı da onun bu dileğini kabul buyurur; ikram evi olan cennetlerine koyar.
Kâfir kulun bayrama girişi ise, başında ziyan tacı ve sapıklık iledir.
Kulaklarında gaflet ve perde mühürü vardır.
Gözlerinde, yanılgı ve şehvet nişanları vardır.
Dili şekavet ve rahmetten uzaklık mühürü ile mühürlüdür.
Kalbindeküfür ve inkâr zulmeti vardır.
Belinde parti, şekavet, ayrılık zünnarı vardır.
Onun yerine gelince şunlardır: Kâfirlerin tapınakları, kiliseler, ateşhanelerdir.
Taptığı da şunlardır: Putlar ve sanemler.
Gideceği yer şudur: Cehennem ve ateş. ,