Vitir Namazı nasıl kılınır
Vitir namazını, teravih namazından sonraya bırakmak müstahaptir.
Vitir namazının birinci rekâtında Fatiha suresinden sonra (97.) A'lâ suresini okumalıdır. İkinci rekâtında, Fatiha suresinden sonra, (109.) Kâfinin suresini okumalıdır. Üçüncü rekâtında ise (112.) İhlâs suresini okumalıdır. Zira, Rasûlüllah (s.a.v.) efendimiz de böyle kılardı.
Kılınan teravih namazları arasında, başka bir nafile namaz kılmak mekruhtur.
Bir gecenin teravihini iki ayrı mescidde kılmak mekruhtur.
İki rivayetin birine göre: Teravih namazından sonra nafile namaz kılmak da mekruhtur.
Böyle bir şey; fıkıh dilinde:
- Taakkub.
Olarak biliniz ki; İmam-ı Ahmed'e göre mekruhtur.
Rivayet edildiğine göre: Enes b. Malik r.a. dahi, böyle bir şeyi mekruh saymıştır.
Teravih namazından sonra nafile namaz kılacak kimse, bir mikdar uyumalı; sonra kalkıp dilediği kadar nafile namaz kılmalıdır. Bu arada teheccüd namazını da kılar; sonra uyur.
Bu şekilde ibadet eden kimseleri, Allah'ü Teâlâ şu âyet-i kerime ile övmüştür:
- "Gece yatağından ibadete kalkan nefis; hem yerinde bir iş yapmış olur ki; okuması dahi, kıvamında olur." (el-Müzzemmil, 73/6)
İkinci rivayete göre de, teravih namazının hemen ardından başka nafile namaz kılmak caizdir; mekruh değildir.
Ancak, Hazreti Ömer'den r.a. gelen rivayete göre; tehir edilmesi daha iyi olur. Demiştir ki:
- Siz, gecenin faziletini uyuyarak kaçırdığınızı iddia edersiniz. Halbuki, sizin o uyuduğunuz saat; durup namaz kıldığınız
saatten bana göre daha sevimlidir.