Teravih Namazının Cemaatle Kılınması Ve Onda Kuranın Açıktan Okunması

Teravih namazını cemaatle kılmak, teravih namazında Kur'an'ı açıktan okumak müstahaptir.
Çünkü, Rasûlüllah (s.a.v.) efendimiz teravih namazını kıldığı geceler hep böyle etmiştir.
Teravih namazının kılınmaya başlandığı ilk gece: Sabahı ramazan olan gecedir. Zira, o gece de ramazan gününden sayılır. Rasûlüllah (s.a.v.) efendimiz de böyle kılmıştır.
Teravih namazının kılınma vakti de, farz namazdan sonradır.
Teravih namazında, her iki rekâtta bir selâm vermek gerekir. Zira, Rasûlüllah (s.a.v.) efendimiz dahi böyle etmiştir.
Teravih namazının tamamı, yirmi (20) rekâttır. Her iki rekâtı kıldıktan sonra, oturmalı; selâm vermelidir.
Yirmi rekât teravih namazı, dörder rekâttan hesap edilince beş teravih olur.
Bir kimse, tek başına, imama uysa, imam da olsa her iki rekâtta bir şöyle niyet etmelidir:
- Niyet ettim, iki rekât sünnet teravih namazını kılmaya.
Ramazan gecesinin ilkinde kılınan teravih namazında sünnet olur ki: Fâtiha suresinde sonra Alak (96.) sûresini okuya.
İmam-ı Ahmed b. Hanbel'e göre: Rasûlüllah (s.a.v.) efendimize ilk nâzil olan sure, bu suredir.
Keza, tüm imamlara göre de, durum budur. Allah hepsinden razı olsun.
Fâtihayı ve anlatılan sûreyi okuduktan sonra, rükû ve secdesini yapar.
Secdeden kalktıktan sonra, ikinci rekâta Fatiha suresini okumakla başlar. Fatiha suresinden sonra, Bakara suresini okumakla devam eder.
Teravih namazlarında Kur'an hatmedilmesi müstahaptir. Böyle olunca, cemaat Kur'an'ın tamamını dinlemiş olur. Ondaki emirlere, yasaklara, öğütlere, sert emirlere vâkıf olurlar.
Teravih namazlarında, bir kereden fazla Kur'an hatmi yapmamalıdır. Zira, böyle bir şey, cemaatı sıkar. Bıkkınlık gelir; ağırlık verdiği için, cemaata gelmek istemezler. Bu yüzden de, büyük ecri, bol sevabı kaçırırlar. Haliyle, bunun sebebi imam olur ki: Günahı artar; günahkâr kullardan olur.
Rasûlüllah (s.a.v.) efendimiz böyle bir durum için, Maaz'a r.a. şöyle buyurmuştur:
- "Ya Maaz, sen fitneci misin?"
Sebebi şöyle idi:
Maaz, cemaata namaz kıldırmıştı. O namazda Kur'an
!okumayı oldukça uzatmıştı. O kadar ki, cemaattan biri,cemaatı bırakıp tek başına namaz kılmaya başlamıştı.
Durum, Rasûlüllah (s.a.v.) efendimize bildirilince, Maaz'a üstte anlatıldığı gibi:
- "Ya Maaz, sen fitneci misin?" Buyurdu.