Kadir Gecesinin Gizli Tutulmasındaki Hikmet >
Biri şöyle sorabilir:
- Allah'ü Teâlâ neden kullarına kadir gecesini kesin bir şekilde yakinen bildirmedi? Nitekim, cuma gecesini onlara bildirdi.
Bu soruya şu cevap verilebilir:
- Tâ ki, o gece yaptıkları amele güvenmeyeler. O geceyi bulup hayır işlediler mi, derler ki:
- Biz, bin aydan hayırlı bir geceyi ihya ettik. Allah bizi bağışladı. Onun katında, bizim için dereceler ve cennetler meydana geldi.
Dolayısı ile, hiç bir amel işlemezler; o gece yaptıklarına güvenirler.
Kendilerine ümit ağır basar; helâk olurlar.
Bunun gibi, kullara ömürleri de bildirilmemiştir. Tâ ki, ömrü uzun olan şöyle bir şey demeye geçmesin:
- Şehvet isteklerimi yerine getiririm. Dünya lezzetlerine ve nimetlerine dalarım. Ömrümün bitmesine yakın da, tevbe eder; Rabbımın ibadeti ile meşgul olurum.
Böylelikle; tevbekâr, yararlı bir kimse olarak ölürüm.
Anlatılan manâdan ötürü, Allah'ü Teâlâ kullara ecellerini gizledi. Tâ ki, sonuna kadar korkulu ve çekingen olalar. Ölümden korkup iyi ameller işleyeler. Tevbeye ve yararlı amellere devam edeler. Kendilerine ölüm geldiği zaman, hayır üzere bulunalar.
Bu arada, dünyanın lezzetleri ve istek duydukları şeyleri de; helâl yoldan kendilerine gelir. İyi niyetleri ve helâlinden alıp yedikleri için, Allah'ın rahmeti ile âhiret azabından da kurtulurlar.
Denilmiştir ki:
- Allah'ü Teâlâ beş şeyi, beş şeyde gizledi. Şöyle ki:
a) Allah'ü Teâlâ, rızasını taatlarda gizledi.
b) Allah'ü Teâlâ, gazabını masiyetlerde gizledi.
c) Orta namazı kılınan namazlar arasında gizledi.
d) Kadir gecesini de ramazan ayında gizledi.