Hanefi ve Şafii mezhebine göre Nisab miktarı ne kadardır

Nisab miktarı ne kadardır. Hanefi ve Şafii mezhebine göre kadının zinet olarak kullandığı altınlara zekat düşer mi?
Soru
Nisab miktarı ne kadardır. Hanefi ve Şafii mezhebine göre kadının zinet olarak kullandığı altınlara zekat düşer mi?
Cevap
Değerli kardeşimiz;

Şafii mezhebine göre kadınların aşırıya kaçmayacak miktarda takıları zekata tabi değildir. Kadının 200 miskali (818 gr.) aşmayan miktardaki takıları, aşırı miktarda sayılmadığı için zekattan muaftır.
Hanefi mezhebine göre kadının altın takıları 20 miskalden (80, 18 gr.) fazla olursa zekata tabi olur.
Kişi her bir nisab miktarından az olan altını ile gümüşünü, nisabı tamamlamak için bir birine eklemek mecburiyetinde değildir. Mesela bir kişinin 10 miskal (40, 9 gr.) altını ile 100 dirhem (280,5 gr) gümüşü varsa bu ikisinin toplamı nisaba ulaşsa bile bu kişi zekat vermekle yükümlü olmaz.
Şafii mezhebi dışındaki diğer mezheplere göre her biri nisab miktarından az olan ama ikisinin toplamı nisaba ulaşacak miktarda altın ve gümüşe sahip bulunan bir kişi bu altınları ile gümüşünün toplamından kırkta birini zekat olarak verir.
Büyük Şafii İlmihali Mehmet Keskin