Fitre ve zekat ödemek hakkında

İçinde bulunduğumuz Ramazan ayı Müslümanların zekât ve fitrelerini verip bitirdiği ve sadakalarını bollaştırdığı bir aydır.

Peygamberimiz Efendimiz zekatlarını Şuban ayında verirler, ashabına da bu ayda zekatlarını verip bitirmelerini beyan ederlerdi. Bunu Ramazan ayında tamamen ibadet ve taatle meşgul olmak için yaparlardı. Günümüzde Müslümanlar daha fazla sevap kazanmak için zekatlarını Ramazan ayında veriyorlar.

Zekât, İslâm'ın beş temel esasından biridir. Bunu ihmal eden, gerekli hasasiyeti göstermeyen Müslüman namaz ile zekatın arasını açmış olur. Böyle yapanlarla Hz.Ebubekir (RA) savaşmıştır. Bu tavır önemli bir davranıştır.

Muhterem Müslümanlar,

Kur'ân-ı Kerîm'de zekatın kimlere verileceği açıkca beyan edilmiş ve sekiz sınıfa verilebileceği emredilmiştir.

Bunlar:

1-Fakirler,

2-Miskinler,

3-Zekât işinde çalışanlar,

4- Müellefe-i Kulüb,

5-Köleler,

6-Borçlular,

7-Allah yolunda çalışanlar,

8- Yolcular (Tevbe sûresi, ayet: 60)

Bunlardan hepsine veya birine ya da bir kaçına zekat verilebilir.

Şu hususa dikkatinizi çekiyorum:

Zekâtlar bir takım müesseselere veriliyor. Fakir, fukara ve gureba ihmal ediliyor. Bu çok yanlış bir davranıştır. Fakirler, yetimler, geçim zorluğu çekenler ihmal edilmemelidir.

Peygamberimiz sahabeleri ile otururken yanındakilere sordu:

"-Siz kendi malınızı mı mirascılarınızın malını mı çok seversiniz?"

Dediler ki:

"-Kendi malımızı severiz Ya Resulallah"

Efendimiz buyurdu ki:

"- Hayır... Mirascınızın malını daha çok seversiniz. Unutmayın...İnfak ettiğiniz mal sizin malınızdır. Geriye bıraktığınız miras olarak kalan mal sizden değildir."

Muhterem Müslümanlar!

Hayatta kazanmanın yolu tasadduktur "Her ümmetin bir fitnesi vardır. Benim ümmetimin fitnesi maldır" buyuran Peygamberimiz Efendimiz mallarımız, imkanlarımız, ikramlarımız ve vermemiz gerekenler hususunda dikkatimizi çekiyor. (Tirmizi)

Mal imtihandır. Mal, elden çıkıp gönüle girince, artık dünya sevgisinin önü alınmaz olur. Böyle bir gönül sahibi vaazdan, nasihattan, ikramdan nasipsizdir.İnsan malını hayra vesile etmelidir. Helâl kazanmanın değil, çok kazanmanın yolunu arayanlar hep aldanmışlardır.

Zenginlerimiz zekâtlarını tam hesaplatıp öylece versinler. Malı korumanın yolu budur. Zekât verecek Müslümanın ihlası şarttır. İhlassız ibadet olmaz.

Muhterem Müslümanlar!

Zekatın hem verene hem de topluma çok faydası vardır. Bunlardan bir kaçını sizlere arz edeyim.

1-Zekât insanı mala tapmaktan, paranın esiri olmaktan kurtarır.

2-İhtirası kırar.

3-Kalbin katılaşmasını önler.

4-Malı ebedileştirir.

5- Ruh ile beden arasında denge kurar.

6,Malı ve sahibini manevi kirden temizler.

7-Zengini şahsiyet sahibi yapar.

8-Mala bereket kazandırır.

9-Zengini yatırıma teşvik eder.

10- Kalbdeki dünya sevgisine ilaçtır.

11-Müslümanı manevi disipline sokar.

12- Fakirleri çalışmaya teşvik eder.

13-Cemiyette mali denge meydana getirir.

14- Zekat sosyal denge meydana getirir.

15-Toplumun manevi ve ruhi dengelerini takviye eder.

16- Paranın stok edilmesini önler.

17-Zekât bir kalkınma hamlesidir.

Muhterem Müslümanlar!

Fitrelerinizi de hemen vermeye gayret ediniz. Bunun ölçüsü verdiğiniz fitre ile bir fakir sizin yediğiniz gibi bir günlük yemek ve içmek ihtiyacını giderecektir.Bunun ölçüsü budur.

Aile reisi aile efradının fitresini verecektir. Bayram namazından önce doğan çocukların fitreleri verilecektir.

Ramazan ayı Allah'ın rızasını kazanmanın en yakın yoludur. Bunu değerlendirmesini bilelim.